Καλωσήρθατε στο ez4usms

Εγγεγραμμένοι χρήστες του ez4usms μπορούν να συνδεθούν εδώ.
Σημείωση, στο όνομα χρήστη και τον κωδικό διακρίνονται κεφαλαίοι - πεζοί χαρακτήρες.

Η ez4usms σας προσφέρει ασφάλεια παρέχοντας σας κρυπτογράφηση σε όλα τα δεδομένα από και προς την υπηρεσία μας χρησιμοποιώντας πιστοποιητικά ασφαλείας (SSL certificates). Στην ez4u αναγνωρίζουμε ότι το προσωπικό απόρρητο είναι πολύ σημαντικό. Σας διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή με εμάς.
Δεν θα εμπορευθούμε ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, ούτε θα χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε τους όρους εμπιστευτικότητας.

Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε!

Αν δεν έχετε ήδη λογιαριασμό,
δημιουργήστε έναν τώρα!

Θα επωφεληθείτε από:

  • Δωρεάν credits με την εγγραφή σας
  • Αξιόπιστη και γρήγορη παράδοση
  • Εργαλεία για επαγγελματίες
  • Τις καλύτερες τιμές στην αγορά
Εγγραφη

Είσοδος μελών

Ανάκτηση κωδικού

Όροι χρήσης της υπηρεσίας αποστολής μαζικών SMSΌλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ez4u προς κάθε είδους επισκέπτη ή εγγεγραμμένου μέλους γίνονται υπό τους ακόλουθους όρους. Η χρήση των υπηρεσιών συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των παρακάτω όρων οι οποίοι καθορίζουν τους όρους που διέπουν την σχέση μεταξύ ez4u και χρήστη.

Αλλαγή και τροποποίηση όρων ή προνοιών ή προϋποθέσεων

Η ez4u διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει και/ή τροποποιήσει και/ή μεταβάλει και/ή αναθεωρήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οφείλει όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο στην ιστοσελίδα της για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Αν οι χρήστες συνεχίσουν τη χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών θα θεωρηθεί ότι έχουν αποδεχθεί τις μεταβολές των όρων και των προϋποθέσεων.

Πολιτική απορρήτου

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από εσάς αποκλειστικά και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με την Εταιρεία και της επικοινωνίας μας με εσάς για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, τη διευθέτηση ειδικότερων θεμάτων σε σχέση με την παραγγελία σας, την τιμολόγησή σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δελτίου νέων και προσφορών σε σχέση με προϊόντα μας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία κατά το στάδιο της δημιουργίας λογαριασμού ή σε περίπτωση μη δημιουργίας λογαριασμού κατά το στάδιο υποβολής της παραγγελίας είναι τα απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για την διενέργεια των αγορών μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Σας γνωρίζουμε ότι, διατηρείτε το νόμιμο δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 2472/1997, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2472/1997, καθώς επίσης και το δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 2472/1997.

Η Εταιρεία μας δεν ανακοινώνει σε κανέναν τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας και της σύμβασης εν γένει (μεταφορά κλπ.) από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες. Οι εταιρείες που συνεργάζονται με εμάς για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Eshop (για την αποθήκευση δεδομένων σε server, την κατασκευή και τεχνική υποστήριξη Eshop κλπ) ενδέχεται να λαμβάνουν γνώση των δεδομένων των πελατών μας στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών προς εμάς. Το σύνολο πάντως των δεδομένων σας προστατεύεται και αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997, η δε Εταιρεία μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την Εταιρεία μας ή από υπεργολάβο μας, δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπεται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται εύλογα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Το σύνολο των στοιχείων που υποβάλλετε στην Εταιρεία μας διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας ή/και των υπεργολάβων μας, που τελεί υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και μόνο κατ’ εντολή της. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Επίσης, η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε πράξη πώλησης ή εμπορίας των δεδομένων που συλλέγει από εσάς. Δεδομένου ότι κατά τη δημιουργία λογαριασμού ο χρήστης επιλέγει τον κωδικό που θα χρησιμοποιεί προκειμένου να έχει πρόσβαση σε αυτόν, ο τελευταίος υποχρεούται μην παραχωρεί σε τρίτους τον κωδικό του και να τον αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη της ιστοσελίδας της.

Τέλος, α) προκειμένου για τη διευθέτηση ειδικότερων ρυθμίσεων της παραγγελίας καθώς και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, παρέχετε την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας για την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε γνωστοποιήσει καθώς και τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που μας έχετε γνωστοποιήσει από υπάλληλο-ους της Εταιρείας μας και β) προκειμένου για την παραλαβή των προϊόντων από τον αγοραστή ή τρίτο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο στην περίπτωση εξόφλησης σε στο φαρμακείο και παραλαβής από αυτό, παρέχετε τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας να σημειώνονται από τον υπάλληλο που παραδίδει τα προϊόντα ορισμένα στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου και αρχή έκδοσης) για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Εταιρεία με τηο διακριτικό τίτλο ez4u ή BeOpen, διεύθυνση Αργοστολίου 30-32 Άγιος Δημήτριος Αττικής, τηλέφωνο επικοινωνίας 2112125252 και e-mail info@ez4u.gr. Για οποιαδήποτε απορία, ερώτημα ή αίτηση κατά τα ανωτέρω το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Εγγραφή χρηστών

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες για αυτούς, η ez4u ουδεμία ευθύνη φέρει.

Οι χρήστες θα πρέπει να εγγραφούν για τη χρήση υπηρεσιών και να αποκτήσουν λογαριασμό χρήστη με επιλογή ονόματος χρήστη (user name) και κωδικού χρήστη (user password) συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της ez4u. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι υποχρεωμένοι να δώσουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες (όπως όνομα, επίθετο, διεύθυνση, κλπ). Με την εγγραφή τους στις υπηρεσίες της ez4u και την απόκτηση λογαριασμού χρήστη, οι χρήστες δίνουν την συγκατάθεση τους στην ez4u να διατηρεί τα προσωπικά τους δεδομένα. Ταυτόχρονα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα όποτε το ζητήσουν να ενημερώνονται για τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί η ez4u. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν σωστές και ακριβείς πληροφορίες και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν πάντοτε ακριβή, αληθή, τρέχοντα, έγκυρα και πλήρη στοιχεία. Εάν η ez4u έχει εύλογο λόγο να υποψιαστεί ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ανακριβή, ψευδή ή μη ολοκληρωμένα, θα έχει το δικαίωμα να μην δημιουργήσει ή να τερματίσει το λογαριασμό χρήστη ή να αρνηθεί τη χρήση ή μελλοντική χρήση των υπηρεσιών από το χρήστη χωρίς καμία ειδοποίηση.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και ασφαλής φύλαξης του κωδικού πρόσβασης και/ή ονόματος τους. Οι χρήστες θα είναι υπεύθυνοι για όλες τις εργασίες, πράξεις ή άλλες δραστηριότητες που διενεργούνται με το κωδικό πρόσβασης και/ή όνομα χρήστη. Οι κωδικοί δεν μεταφέρονται και δεν εμπορεύονται. Η ez4u δεν είναι υπεύθυνη και ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης και/ή του ονόματος χρήστη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ez4u για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.

Η ez4u δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης και/ή ονόματος χρήστη από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Η ez4u δικαιούται οποτεδήποτε κατά την κρίση της να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση των υπηρεσιών, σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης.

Συμπεριφορά χρηστών και χρήση των υπηρεσιών

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διασκευή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου των ιστοσελίδων της ez4u. Η ez4u διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου κρίνει ότι η συμπεριφορά του χρήστη έρχεται σε αντίθεση με οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό ή και είναι ζημιογόνα των συμφερόντων της ez4u και των συνεργατών της.

Οι χρήστες ρητά δηλώνουν και αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, κείμενα, μηνύματα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της ez4u. Η ez4u δεν είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί ή να ελέγχει το περιεχόμενο που αποθηκεύεται ή μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, εγκυρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου αυτού. Η ez4u δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσεως που θα προκληθούν ως αποτέλεσμα του περιεχομένου που μεταδίδεται από τις υπηρεσίες.

Πολιτική Ορθής Χρήσης υπηρεσίας ez4usms.com

Με σκοπό την αποφυγή υστερόβουλης και καταχρηστικής χρήσης αλλά και την προστασία της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών του ez4usms.com εφαρμόζουμε Πολιτική Ορθής Χρήσης για τα πακέτα και τις υπηρεσίες, σε όποια περίπτωση επιβάλλεται.

Ενημερώνουμε τον χρήστη της ιστοσελίδας ez4usms.com και Πελάτη μας ότι τα πακέτα των μηνυμάτων υπόκεινται σε Πολιτική Ορθής Χρήσης. Από τη στιγμή που εγγράφεται στην υπηρεσία, αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή και αγοράσει κάποιο πακέτο αποστολής SMS οφείλει να συμμορφώνεται με τις πολιτικές ορθής χρήσης της υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, αγοράζοντας πακέτο μηνυμάτων δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μηνύματα καταχρηστικά, πραγματοποιώντας αποστολές μόνο σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που έχουν αυξημένη χρέωση. Η χρέωση της υπηρεσίας είναι ενιαία και η τιμή έχει υπολογιστεί ώστε ο πελάτης να μπορεί να στείλει μηνύματα προς όλα τα δίκτυα της χώρας που επιθυμεί χωρίς υστεροβουλία.

Επιπροσθέτως είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τις επαφές - αριθμούς που αποστέλλει μηνύματα, καθώς αποτελεί υποχρέωση του να έχει επιβεβαιώσει τη σύμφωνη γνώμη των παραληπτών όπως και να τους διαθέτει εύκολο τρόπο απεγγραφής από επόμενες αποστολές.

Είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την ορθή χρήση ταυτότητας αποστολέα και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε όχληση προκληθεί λόγω αυτής. Για παράδειγμα, μη παράδοση μηνυμάτων, αλλοίωση κειμένου, πολλαπλή παράδοση μηνυμάτων λόγω χρήσης block list, μερική παράδοση κειμένου ή και ταυτότητας αποστολέα κ.α.

Η αθέτηση της Πολιτικής Ορθής Χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε άμεση αναστολή ή τερματισμό των υπηρεσιών του Πελάτη προσωρινά ή μόνιμα, με ή χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της και τη διακριτική της ευχέρεια της ez4usms.com

Αναπροσαρμογή τιμής

Η τιμή των SMS ενδέχεται να υποστεί αναπροσαρμογές, έπειτα από έκτακτη επιβολή interconnection fees των παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται αναδιαμόρφωση του υπολοίπου του λογαριασμού ή εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα εξαργύρωσης των εναπομεινάντων SMS.

Αποσυμπίληση

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτό ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου της κώδικα.

Εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες

H ez4u καθώς και τα σήματα της αποτελούν εμπορικές επωνυμίες ή και εμπορικά σήματα της. Απαγορεύεται η αντιγραφή, διασκευή, αναπαραγωγή, μετάδοση, κυκλοφορία, επανέκδοση, εκτύπωση, χρήση και μετάφρασή τους από οποιονδήποτε για οποιονδήποτε σκοπό.

Όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες ή/και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων της ez4u, είναι σήματα κατοχυρωμένα και προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και νόμους. Οι χρήστες ρητά συμφωνούν και αποδέχονται ότι θα κάνουν μόνο δίκαιη χρήση των εμπορικών σημάτων και δεν θα χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα, είτε είναι σχέδια, είτε λέξεις:

  • Ως δικά τους εμπορικά σήματα ή ως τμήμα τους,
  • Κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση,
  • Για την αναγνώριση προϊόντων με τα οποία δεν έχουν σχέση,
  • Για να υπονοηθεί η έγκριση ή κάτι παρόμοιο προϊόντων ή υπηρεσιών με τα οποία δεν έχουν σχέση
  • Με οποιονδήποτε τρόπο με τον οποίο μπορεί να ζημιωθεί η φήμη της ez4u ή των εμπορικών της σημάτων.

Πληρωμή υπηρεσιών

Οι χρήστες ρητώς δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται τις τιμές των υπηρεσιών όπως αυτές φαίνονται στην ιστοσελίδα της ez4u. H ez4u έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή και αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τους χρήστες με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Στοιχεία πιστωτικών καρτών

Η ez4u δηλώνει ότι δεν θεωρεί ότι οι ιστοσελίδες της ez4u απευθύνονται κατ’ αρχήν σε παιδιά και ανηλίκους. Οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες της ez4u οι οποίες έχουν σχέση με την αγορά υπηρεσιών και τη χρήση τραπεζικών υπηρεσιών ή και πιστωτικών καρτών θα πρέπει να διενεργούνται από ενήλικες χρήστες οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων των πιστωτικών καρτών τους και των άλλων τραπεζικών τους στοιχείων. Νοείται ότι οποιαδήποτε παραγγελία και/ή αγορά εμπορευμάτων και/ή υπηρεσιών μέσω των ιστοσελίδων της ez4u θα θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί από τον νόμιμο κάτοχο των πιστωτικών καρτών και/ή των τραπεζικών στοιχείων, εκτός όπου έχει αποδειχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι τα εν λόγω στοιχεία έχουν κλαπεί.

Ευθύνες της ez4u

Οι χρήστες της ez4u και των υπηρεσιών της αποδέχονται ότι η ez4u δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημιά άμεση και/ή έμμεση αναφορικά με οτιδήποτε δημοσιεύεται στις σελίδες της ez4u και/ή αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία της ez4u. Οι χρήστες της ez4u δηλώνουν ότι αποποιούνται οποιουδήποτε δικαιώματος αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία της ez4u που πηγάζει από οποιονδήποτε υπάρχοντα ή μελλοντικό νόμο οπουδήποτε στον κόσμο. Η ez4u με το παρόν αποκλείει όλες τις ευθύνες οποιουδήποτε είδους για τη μετάδοση ή τη λήψη ακατάλληλου περιεχομένου οποιασδήποτε φύσης.

Η Ez4u δεν φέρει καμία εύθύνη σε περίπτωση που η ταυτότητα αποστολέα υποστεί τροπροποιήσεις ή απορριφθεί από τους παρόχους καθώς επαφύειται στη διακριτική τους ευχέρεια από τη στιγμή που θα λάβουν το μήνυμα.

Με το παρόν οι χρήστες συμφωνούν να αποζημιώνουν πλήρως την ez4u και να μην εγείρουν εναντίον της απαιτήσεις έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχουν εγείρει τρίτοι ως αποτέλεσμα της χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών της ez4u από αυτούς και σε σχέση με όλων των ειδών απώλειες, δαπάνες, ενέργειες, διαδικασίες, αξιώσεις, ζημίες, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων και δαπανών) ή ευθύνες που προέκυψαν ή επήλθαν, άμεσα ή έμμεσα, από την ez4u ως αποτέλεσμα τέτοιου είδους χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών ή της παραβίασης εκ μέρους των χρηστών ή της μη τήρησης αυτών των όρων και των προϋποθέσεων.

Η ez4u δεν ευθύνεται για τις όποιες τιμολογιακές αναπροσαρμογές επιβάλλει ο εκάστοτε τηλεπικοινωνιακός πάροχος και είναι ουσιαστικά αναγκασμένη να αναπροσαρμόσει ανάλογα την τιμολογιακή πολιτική της.

Οι χρήστες θα υπερασπίζονται και θα καταβάλλουν κάθε δαπάνη, ζημία, επιδικασμένο ποσό, αμοιβή (περιλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών) και αποζημιώσεις που θα επιβληθούν στην ez4u ως απόρροια των παραπάνω αξιώσεων και θα παρέχουν στην ez4u ενημέρωση για αυτές τις αξιώσεις, πλήρη εξουσιοδότηση να υπερασπιστεί, να συμβιβαστεί ή να διακανονίσει αυτές τις αξιώσεις και την εύλογη απαραίτητη υποστήριξη για να υπερασπιστεί αυτές τις αξιώσεις, με αποκλειστικά δικές τους δαπάνες.

Τίτλοι αποστολέα μηνυμάτων (headers)

Η ez4u παρέχει στους χρήστες την ευχέρεια να χρησιμοποιούν διάφορους τίτλους αποστολέα (headers) όταν στέλνουν τα μηνύματα τους σε κατόχους κινητών τηλεφώνων. H ez4u δηλώνει ότι ο τίτλος αποστολέα αποτελεί μέρος του μηνύματος που αποστέλλει ο χρήστης προς τους κατόχους κινητών τηλεφώνων. Ως εκ τούτου, η χρήση τίτλων αποστολέα διέπονται από τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, οι χρήστες ρητά δηλώνουν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν ως τίτλο αποστολέα οποιοδήποτε όνομα, εμπορική επωνυμία, σήμα, πνευματική ιδιοκτησία τα οποία είναι νόμιμη ιδιοκτησία οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου. Παράλληλα οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους τίτλους αποστολέα με τέτοιο τρόπο που να μην παραβιάζουν τους όρους που αναγράφονται στην παράγραφο «συμπεριφορά χρηστών και χρήση των υπηρεσιών» πιο πάνω.

Η Ez4u δεν φέρει καμία εύθύνη σε περίπτωση που η ταυτότητα αποστολέα υποστεί τροπροποιήσεις ή απορριφθεί από τους παρόχους καθώς επαφύειται στη διακριτική τους ευχέρεια πό τη στιγμή που θα λάβουν το μήνυμα.

Η ez4u δεν ευθύνεται σε περίπτωση πολλαπλής παράδοσης μηνύματος, εφόσον αυτό έχει αποσταλεί μόνον μια φορά από την πλατφόρμα μαζικής αποστολής μηνυμάτων χωρίς να υπάρξει περαιτέρω χρέωση στο χρήστη. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αφορά το ενδεχόμενο μη επιστροφής αναφοράς παράδοσης από τη συσκευή πιθανόν λόγω παροδικών προβλημάτων συνδεσιμότητας με αποτέλεσμα το μήνυμα να αποστέλλεται επαναλαμβανόμενα μέχρι να ληφθεί επιβεβαίωση παραλαβής ή λοιπών, παροδικών τεχνικών προβλημάτων σε επίπεδο υλισμικού ή δικτυακής δυσλειτουργίας – αστάθειας.

Οι χρήστες ρητά δηλώνουν και αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, κείμενα, μηνύματα, τίτλους αποστολέα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της ez4u. Η ez4u δεν είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί ή ελέγχει το περιεχόμενο που μεταδίδεται ή αποθηκεύεται μέσω των υπηρεσιών και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, εγκυρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου. Η ez4u δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσεως που θα προκληθούν ως αποτέλεσμα του περιεχομένου που μεταδίδεται από τις υπηρεσίες.

Οι χρήστες ρητά δηλώνουν ότι έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη συγκατάθεση των τρίτων προσώπων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα οι χρήστες διατηρούν στο ευρετήριο της μερίδας τους στην ez4u.

Οι χρήστες ρητά δηλώνουν ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των κατόχων/χρηστών κινητών τηλεφώνων για αποστολή σε αυτούς ηλεκτρονικού περιεχομένου.

Οι όροι χρήσης των υπηρεσιών της ez4u διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τους νόμους του διεθνούς εμπορίου. Σε κάθε περίπτωση αντιδικίας, αρμόδια είναι τα κατά τόπους δικαστήρια. Στην περίπτωση που κάποια από τις παρούσες διατάξεις κριθεί ως μη εφαρμόσιμη ή καταχρηστική, οι υπόλοιποι όροι χρήσης της παρούσας σελίδας και των όρων προστασίας απορρήτου παραμένουν σε πλήρη ισχύ.Latest On Blog

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα σχετικά με το mobile marketing και υπηρεσίες SMS.
Ενημερωθείτε για tips σχετικά με τα μαζικά SMS και πως να δημιουργήσετε μια επιτυχημένη καμπάνια προώθησης με SMS.
ΜετάβασηΜετάβαση

Βοήθεια

Οδηγίες για το πως να πραγματοποιήσετε αποστολή SMS.

SMS FAQ και βοηθητικά video για την εξυπηρέτηση σας.

Δείτε screenshots από την εφαρμογή αποστολής SMS

ΜετάβασηΜετάβαση

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις, σχόλια και προτάσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλέφωνο: 211 212 52 52

Fax: 217 000 52 52

Πληροφορίες: info@ez4u.gr
Πωλήσεις: sales@ez4u.gr
Υποστήριξη: support@ez4u.gr

ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία

Newsletter

Ενημερωθείτε για τα νέα μας σχετικά με υπηρεσίες αποστολής SMS, προϊόντα, αναβαθμίσεις και ειδικές προσφορές για μαζικά SMS. Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας.